Zambet de 1,000 lei vs. Zambet de 10,000 euro

22/06/2022

https://www.youtube.com/watch?v=crtY4tDiW1Q&t=33s
#I want to schedule